Referanser

Bastø Fosen

Skyttel AS er totalleverandør av AutoPASS-løsning til Bastø Fosen. Bastø Fosen trafikkerer Norges største ferjesamband, Moss-Horten.

Som totalleverandør for strekningen leverer Skyttel AS veikantutstyr, billetteringsutstyr, back office-løsning og kundeservicetjenester. Systemet prosesserer passeringer, fakturerer kunder og overfører regnskapsdata til Bastø Fosen. I tillegg overfører vi statistikk til Statens vegvesen, og leverer statistiske og økonomiske rapporter til Bastø Fosen gjennom Qlik Sense-løsningen utviklet av Skyttel AS.

Moss-Horten-sambandet opererer med mange ulike takstklasser basert på lengdemåling. Skyttel AS har derfor også utviklet et system for kvalitetssikring av prisingen av transaksjoner.

Ruter

Skyttel AS leverer back office-løsning til Ruter AS.  Skyttel AS har utviklet add-on til MS Dynamics 365 Business Central for håndtering av fakturering, innbetaling og overføring til inkasso for Ruter AS. Mellom Ruter AS sine fagsystemer og Skyttel AS sin ERP-løsning har Skyttel AS utviklet en integrasjonsmotor som via webtjenester tar imot nye fakturalinjer fra Ruter AS. Skyttel AS prosesserer disse og fakturerer sluttkunde. Videre har Skyttel AS utviklet egne web-servicer for oversending av fakturastatus tilbake til Ruter AS. I tillegg kan Ruter AS sende oppdateringer fra sitt fagsystem tilbake til Skyttel AS sin løsning til for eksempel endring av forfall, kreditering eller direkte betalinger.

For saker som er gått til inkasso mottar Skyttel AS løpende statusoppdateringer, som igjen videresendes til Ruter AS sitt fagsystem via web-services. Systemet har også en egen saksbehandlingsmodul for kommunikasjon mellom Ruter AS og Skyttel AS, samt direkte e-post til Ruter AS sine kunder.

Løsningen har i tillegg rapporteringstjenester som er utviklet av Skyttel AS. Rapporteringsløsningen er utviklet i Qlik Sense.

AutoPASS for ferje

Ved årsskiftet 2019 innførte Skyttel AS AutoPASS for ferje betalingssystem på de fleste ferjesamband i Norge. Som betalingsløsning benytter noen ferjer AutoPASS-brikke, mens andre benytter AutoPASS-ferjekort. Både AutoPASS-brikke og AutoPASS-ferjekort betales med AutoPASS for ferje forskuddsavtale. Se mer om forskuddsavtalen her.

Skyttel AS har utviklet sentralsystemet som skal samle inn og håndtere alle AutoPASS-transaksjoner fra ferjeoperatørene, kommunisere med AutoPASS-sentralsystemet og håndtere oppgjør mellom ferjeoperatørene og AutoPASS-brikkeutstedere. Sentralsystemløsningen skal også håndtere kundekontoer, fakturering og innbetalinger, og inkluderer et selvbetjeningssystem der sluttkunde kan opprette og administrere rabattavtale for sine ferjereiser.

Systemet er utviklet med tanke på modularitet og fleksibilitet, og er bygget på Microsoft Azure. Plattformen gir blant annet mulighet for dynamisk skalering ved ulike kapasitetsbehov, og har svært høy oppetid.

Skyttel AS leverer også kundesentertjenester, og vektlegger at systemet skal støtte opp under effektiv kunde- og saksbehandling.