Innsikt

Skyttel leverer skreddersydde verktøy som gir økt innsikt i dine muligheter til å effektivisere egen virksomhet.

Business Intelligence

Skyttel AS tilbyr Business Intelligence-løsninger ved bruk av BI-løsningen Qlik Sense. Vi skreddersyr løsningen etter dine behov slik at du får best mulig innsikt i egen bedrift. Denne typen innsikt i bedriftens prosesser gjør det enklere å oppdage nye muligheter, samt å gjennomføre en effektiv strategi som kan gi fortrinn og langsiktig stabilitet i et konkurranseutsatt marked.

Med Qlik Sense får du de nødvendige rapporter og analyser som avdekker muligheter og flaskehalser internt i din bedrift.

For mer informasjon om Qlik Sense, se qlik.com

Spørsmål?

Kontakt Vidar Raa
Send epost

Rapportering og analyse

Skyttel tilbyr skreddersydde rapporter og analyser ved bruk av BI-løsningen Qlik Sense. Qlik Sense er et rapporteringsverktøy som sammenstiller og analyserer bedriftens data for å avdekke diverse interne forhold, som for eksempel ressursbruk og oppnåelse av interne krav og mål.

Rapportene er dynamiske, og fremstilles i et intuitivt grafisk brukergrensesnitt hvor man i dybden kan studere detaljer og få innsikt i eventuelle flaskehalser.

For mer informasjon om Qlik Sense, se: qlik.com

Spørsmål?

Kontakt Vidar Raa
Send epost