Miljø

Skyttel AS er en fremtidsrettet bedrift som tar samfunnsansvar når det gjelder vår belastning på miljøet. Gjennom nyskapende og innovative løsninger og tjenester ønsker vi å bidra til en bærekraftig fremtid. Vi mener at intet tiltak er for lite, og at vi alle har et ansvar. Gjennom et aktivt miljøarbeid vil vi i Skyttel AS fortsette å finne miljøvennlige løsninger og ta grønne valg. Klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel. 

Skyttel AS er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.

Miljøpolicy

Skyttel deltar i det kollektive ansvaret for å beskytte miljøet vårt og har miljø som en integrert del av selskapets kvalitetssystem.

Skyttel skal:

  • Aktivt jobbe for å minimere miljøbelastningen knyttet til egen virksomhet
  • Legge til rette for at kontinuerlig forbedring innenfor miljøarbeid er en integrert del av kvalitetsarbeidet
  • Bidra med å redusere utslipp med 50-55% mot 1990-nivå iht. Norges klimamål for 2030
  • Etterstrebe et minimalt bruk av forbruksmaterialer
  • Vektlegge miljø i avtaler med våre partnere og allianser