Miljø

Skyttel AS er en fremtidsrettet bedrift som tar samfunnsansvar når det gjelder vår belastning på miljøet. Gjennom nyskapende og innovative løsninger og tjenester ønsker vi å bidra til en bærekraftig fremtid. Vi mener at intet tiltak er for lite, og at vi alle har et ansvar. Gjennom et aktivt miljøarbeid vil vi i Skyttel AS fortsette å finne miljøvennlige løsninger og ta grønne valg. Klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel. 

Skyttel AS er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.

Vårt fokus

  • Digital dokumentbehandling for å unngå unødvendig papirforbruk
  • Effektivt energiforbruk i den daglige driften
  • Krav om miljøsertifisering eller aktivt miljøarbeid hos våre leverandører og samarbeidspartnere
  • Lokal handel, både for å støtte lokale aktører og for miljøgevinsten det gir med kortreiste produkter
  • Kildesortering av avfall
  • Minimalt forbruk av plast
  • Nullforbruk av engangsprodukter som ikke er nedbrytbare eller gjenvinnbare
  • Etisk vurdering av alle innkjøp, for å sikre at det kun kjøpes produkter som er miljømerket eller har annen sertifisering (eksempelvis ISO 14001, Svanemerke og Rainforest Alliance Certification)