Om Skyttel

Skyttel AS

Skyttel et teknologidrevet selskap, og tilbyr ulike tjenester og løsninger for transaksjoner til transportsektoren. Virksomheten har i snart 70 år driftet betalingsløsninger og forskjellige bompengeprosjekter. I 1953 startet vi innkreving av bompenger for Puddefjordsbroen, og startet tre år senere også innkreving av bompenger for Eidsvågstunnelen.

Bro- og Tunnelselskapet AS / BT Signaal AS / Skyttel AS

Bro- og Tunnelselskapet AS ble startet i 1953, og byttet navn til BT Signaal AS i 2013.

I september 2017 ble selskapet kjøpt av de daværende fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder (nå Vestland, Rogaland og Agder), og samtidig delt opp i to separate selskaper: det regionale Sørvest Bomvegselskap AS (nå Ferde AS) og BT Signaal AS.

Fra 04.07.2018 skiftet BT Signaal AS navn til Skyttel AS.

Kvalitetspolicy

Gjennom systematisk bruk av våre ledelsessystemer skal Skyttel:

  • Utføre leveranse av systemløsninger, driftstjenester og kundetjenester innen betalingsformidling samt utsteder av betalingsbrikke
  • Kontinuerlig forbedre og utvikle våre tekniske løsninger og tjenestekvaliteten, og være mulighetsorientert
  • Etterleve oppdragsgivers og kundens avtalte krav og forventninger
  • Sikre at selskapets miljøprofil etterleves
  • De ovennevnte kulepunkt gir rammer for bedriftens kvalitetsmål

Skyttel AS er ISO 9001-sertifisert. En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Skyttel AS er sertifisert av DNV, et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan.

Eiere

Skyttel AS er eid av fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder.

Styre og ledelse

Administrerende direktør
Vidar Raa
vidar.raa@skyttel.no

Styrets leder
Dagfinn Fløystad

Styremedlem
Ingunn Fjærbu Roppestad

Styremedlem
Siri Frafjord Landa

Styremedlem
Odd Harald Aksland

Styremedlem
Trym H Aafløy

Styremedlem
Cecilie Beate Wilson Ramstad

Styremedlem
Gro Kristin Nakken