Rapportering og analyse

Spørsmål?

Kontakt Vidar Raa
Send epost

Skyttel tilbyr skreddersydde rapporter og analyser ved bruk av BI-løsningen Qlik Sense. Qlik Sense er et rapporteringsverktøy som sammenstiller og analyserer bedriftens data for å avdekke diverse interne forhold, som for eksempel ressursbruk og oppnåelse av interne krav og mål.

Rapportene er dynamiske og fremstilles i et intuitivt grafisk brukergrensesnitt hvor man kan gå i dybden for å studere detaljer og få innsikt i eventuelle flaskehalser.

For mer informasjon om Qlik Sense se: qlik.com