Business Intelligence

Spørsmål?

Kontakt Vidar Raa
Send epost

Skyttel tilbyr Business Intelligence-løsninger ved bruk av BI-løsningen Qlik Sense. Vi sørger for at du får skreddersydd løsningen til dine behov for innsikt i egen bedrift. En slik innsikt i bedriftens prosesser gjør det enklere å oppdage nye muligheter og å gjennomføre en effektiv strategi som kan gi et stort fortrinn og langsiktig stabilitet i et konkurranseutsatt marked.

Med Qliq Sense får du de nødvendige rapporter og analyser som avdekker muligheter og flaskehalser internt i bedriften.

For mer informasjon om Qlik Sense se: qlik.com