Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådde i kraft juli 2022, og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, gjennom å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten jobber for å hindre negative konsekvenser innen sosial bærekraft.

Skyttel AS utfører aktsomhetsvurderinger for å rette fokus på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer, sammen med retningslinjer for kvalitet, innkjøp og bærekraft skal bidra til å ivareta respekten for grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold internt og hos våre leverandører.